"figure out to go" — Słownik kolokacji angielskich

figure out to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczba na zewnątrz pójść
  1. figure czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He stared down at the floor as though trying to figure out where to go next.

    Podobne kolokacje: