"field season" — Słownik kolokacji angielskich

field season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku pola
  1. field rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They had found wreckage of a wooden ship in 2004, and 2008 was the third field season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo