PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feel out of place" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel out of place" po angielsku

feel out of place

idiom
  1. czuć się obco

"feel out of place" — Słownik kolokacji angielskich

feel out of place kolokacja
  1. feel czasownik + place rzeczownik = czuć się obco
    Luźna kolokacja

    We'll always see the small groups that come in, feeling out of place.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feel out of place" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "feel out of place" po polsku

przyimek
inne