Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"feel one's oats" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel one's oats" po angielsku

"feel one's oats" — Słownik kolokacji angielskich

feel one's oats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć czyjś owsy
  1. feel czasownik + oats rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They're feeling their oats and at that age, nobody can tell them what to do.

    Podobne kolokacje: