"feel cheated" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel cheated" po angielsku

feel cheated

rzeczownik
  1. czuć się oszukanym
    "I feel cheated," said Jane. ("Czuję się oszukana", powiedziała Jane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"feel cheated" — Słownik kolokacji angielskich

feel cheated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuj się oszukanym
  1. feel czasownik + cheated przymiotnik
    Silna kolokacja

    Too soon was my release, and I felt cheated somehow.