Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"czuć się oszukanym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się oszukanym" po polsku

czuć się oszukanym

rzeczownik
  1. feel cheated  
    "I feel cheated," said Jane. ("Czuję się oszukana", powiedziała Jane.)