ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature unique" — Słownik kolokacji angielskich

feature unique kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wyjątkowy
  1. feature czasownik + unique przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    In her NDE account, Eadie reports many phenomena similar to other NDE accounts, and also features unique to her story.

powered by  eTutor logo