"fake window" — Słownik kolokacji angielskich

fake window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuczne okno
  1. fake przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Afterwards it is a stunt double, who also crashed through a fake window.

    Podobne kolokacje: