"fairly formal" — Słownik kolokacji angielskich

fairly formal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dość formalny
  1. fairly przysłówek + formal przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    A fairly formal atmosphere but the food is worth it.

powered by  eTutor logo