ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"faint dead" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "faint dead" po angielsku

"faint dead" — Słownik kolokacji angielskich

faint dead kolokacja
  1. faint czasownik + dead przymiotnik = zupełnie nieprzytomny, całkiem nieprzytomny, kompletnie zamroczony
    Zwykła kolokacja

    Well it's a good job you don't or you'd faint dead away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo