"fabulous beach" — Słownik kolokacji angielskich

fabulous beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bajeczna plaża
  1. fabulous przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On first impressions Praia looks overdeveloped, but its fabulous beach and good accommodation make it worth considering.

    Podobne kolokacje: