"eye passes" — Słownik kolokacji angielskich

eye passes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko mija
  1. eye rzeczownik + pass czasownik
    Silna kolokacja

    You might want to keep your eyes open in case any of them pass through here again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo