"eye overflows" — Słownik kolokacji angielskich

eye overflows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmiary oczne
  1. eye rzeczownik + overflow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His eyes overflowed with tears again as he thought he realized what had happened.

    Podobne kolokacje: