"eye institute" — Słownik kolokacji angielskich

eye institute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instytut oczny
  1. eye rzeczownik + institute rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Just as much, he said, occurred because management took $500 million from investments to build some of the finery on the campus, including a new cancer center, a new eye institute and a revamped research center.

    Podobne kolokacje: