"extravagant way" — Słownik kolokacji angielskich

extravagant way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kosztowna droga
  1. extravagant przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I suppose it would be a rather extravagant way to postpone our wedding."

    Podobne kolokacje: