"expressive eye" — Słownik kolokacji angielskich

expressive eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełne wyrazu oko
  1. expressive przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the full force transferred expressive eyes of a young woman.

    Podobne kolokacje: