"exploration stage" — Słownik kolokacji angielskich

exploration stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwanie etap
  1. exploration rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the exploration stage, in 1998-2001, the price for barrel of oil was below $20.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo