"explode near" — Słownik kolokacji angielskich

explode near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchnij blisko
  1. explode czasownik + near przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And he said it again when the ground exploded near his feet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo