"explode in" — Słownik kolokacji angielskich

explode in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchać w
  1. explode czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Things had exploded in the back of the car, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo