"experienced operator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczony operator
  1. experienced przymiotnik + operator rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "As for honest people who are called liars by the machine, every experienced operator knows enough to issue another test."