"experience in a time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczenie w czasie
  1. experience czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even so, they continued the best lovemaking they had experienced in a long time.

    Podobne kolokacje: