"experience for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczenie przez czas
  1. experience czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was experiencing for the first time that it is a contact sport.

    Podobne kolokacje:

podobne do "experience for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "experience for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik