PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"expensive approach" — Słownik kolokacji angielskich

expensive approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogie podejście
  1. expensive przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We should open up the nuclear waste cleanup program to the best possible technology and the least expensive approaches.

powered by  eTutor logo