"expected to focus" — Słownik kolokacji angielskich

expected to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczekiwany do ogniska
  1. expect czasownik + focus czasownik
    Luźna kolokacja

    There are several directions the bond market is expected to focus its attention on now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo