"exhibit a response" — Słownik kolokacji angielskich

exhibit a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystaw odpowiedź
  1. exhibit czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The reason why populations can be sustainable harvested is that they exhibit a density-dependent response.

powered by  eTutor logo