"exercise through" — Słownik kolokacji angielskich

exercise through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ćwicz całkowicie
  1. exercise czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But some are exercising control through their planning board powers.

    Podobne kolokacje: