"exercise over" — Słownik kolokacji angielskich

exercise over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ćwiczenie ponad
  1. exercise czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    So for these people, older age "is a period where they can exercise control over their lives."

    Podobne kolokacje: