ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"exclusive deal" — Słownik kolokacji angielskich

exclusive deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekskluzywna umowa
  1. exclusive przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And Showtime might be able to sign exclusive deals of its own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo