"exciting moment" — Słownik kolokacji angielskich

exciting moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasjonujący moment
  1. exciting przymiotnik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    This is the most exciting moment I have ever known.

    Podobne kolokacje: