"exceptionally quick" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowo szybki
  1. exceptionally przysłówek + quick przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Exceptionally quick on his feet, he watched the ball onto the bat more than any other batsman.

powered by  eTutor logo