"exceptionally effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowo skuteczny
  1. exceptionally przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    From what you told me, it was exceptionally effective.