"examine images" — Słownik kolokacji angielskich

examine images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbadaj obrazy
  1. examine czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Zimmer's method was to examine religious images using their sacred significance as a key to their psychic transformation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo