"exactly get" — Słownik kolokacji angielskich

exactly get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie dostań
  1. get czasownik + exactly przysłówek
    Luźna kolokacja

    "I don't exactly get the feeling that all this is especially new."

powered by  eTutor logo