"exactly clear" — Słownik kolokacji angielskich

exactly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie czysty
  1. exactly przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    But other experts say Russian attitudes are not exactly clear.

    Podobne kolokacje: