"exact way" — Słownik kolokacji angielskich

exact way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładna droga
  1. exact przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The exact way her woman's place felt now as she stared down at him.

    Podobne kolokacje: