"evil way" — Słownik kolokacji angielskich

evil way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zła droga
  1. evil przymiotnik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    They might forget what they'd heard from me and drift into evil ways as we had.

    Podobne kolokacje: