Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"evil man" — Słownik kolokacji angielskich

evil man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły człowiek
  1. evil przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I don't think he was at heart an evil man.

    Podobne kolokacje: