Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"evil side" — Słownik kolokacji angielskich

evil side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zła strona
  1. evil przymiotnik + side rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One, the base and evil side, wanted to be alone with you on an island.

    Podobne kolokacje: