"evidently run" — Słownik kolokacji angielskich

evidently run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie pobiec
  1. run czasownik + evidently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Her father evidently still ran the hardware store in her mother's universe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo