"eventually agree" — Słownik kolokacji angielskich

eventually agree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie zgódź się
  1. agree czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They eventually agreed on a $16 million deal in May.

powered by  eTutor logo