"evening walk" — Słownik kolokacji angielskich

evening walk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczorny spacer
  1. evening rzeczownik + walk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is a wonderful place for a evening walk.

    Podobne kolokacje: