Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupted over" — Słownik kolokacji angielskich

erupted over kolokacja
Popularniejsza odmiana: erupt over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchnąć ponad
  1. erupt czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    It has erupted over 70 times in the last few years.

    Podobne kolokacje: