TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt over" — Słownik kolokacji angielskich

erupt over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchać ponad
  1. erupt czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It has erupted over 70 times in the last few years.

    Podobne kolokacje: