Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt between" — Słownik kolokacji angielskich

erupt between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchnij pośrodku
  1. erupt czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A fight was about to erupt between two other girls.

    Podobne kolokacje: