Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupted into" — Słownik kolokacji angielskich

erupted into kolokacja
Popularniejsza odmiana: erupt into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchnąć do
  1. erupt czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    The town was about to erupt into a small war.

    Podobne kolokacje: