Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupted between" — Słownik kolokacji angielskich

erupted between kolokacja
Popularniejsza odmiana: erupt between
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchnąć pośrodku
  1. erupt czasownik + between przyimek
    Luźna kolokacja

    A fight was about to erupt between two other girls.

    Podobne kolokacje: