Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt around" — Słownik kolokacji angielskich

erupt around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchnij wokół
  1. erupt czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    But in the end he didn't say any of those words, because the silence erupted around them.

    Podobne kolokacje: