PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"environmentally focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla środowiska skupiony
  1. focus czasownik + environmentally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    However, Greenery Day is not exactly the same as other environmentally focused holidays.