"entertaining moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment podejmowania gości
  1. entertaining przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Whenever we can turn what has been thought of as a break into an entertaining moment, we're doing that."

    Podobne kolokacje: