"enter use" — Słownik kolokacji angielskich

enter use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź do wykorzystania
  1. enter czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The interior has been changed since the building entered commercial use.

    Podobne kolokacje: